Kompetenser

språk

Java

Java är stadigt ett av de mest populära språken. En ”unsung hero” som finns i bakgrunden i de flesta system, på ett eller annat sätt. Java är den 24 meters långtradare som förutan vilken knappt ingenting skulle fungera! Utvecklingen går snabbt, vi är redan på version 11 och funktionell programmering har nästan tagit över. Java har naturligtvis 100-procentigt stöd för detta.

operativsystem

Linux

Linux är motorn som driver internet. Ett operativsystem för proffs! Bakändan av de flesta system körs till största delen helt på Linux. Frontändan befolkas av lek-och-hobby operativsystem, som kräver dagliga omstarter. Proffsen väljer Linux!

utvecklingsmiljö

Web

Att utveckla för Webben kräver fullständig förståelse för hur allting är uppbyggt, från de lägsta byggstenarna i TCP/IP till de senaste JS-ramverken.

språk

HTML/CSS

HTML är webbens grundstruktur, som genomgått en stor förvandling från den första, statiska, versionen till sen senaste inkarnationen som stödjer dynamiska data, strömmande video och allt annat som krävs i dagens landskap. CSS är stylingen som också moderniserats kraftigt, men fortfarande behållt mycket av sin grundstruktur. Troligen beroende på att inte Microsoft uppfunnit denna teknik!

språk

Javascript

Javascript har verkligen gått den ”långa vägen”. Från patetiskt ignorerat ”språk”, till närmast ett virus som förstörde upplevelsen med ständiga popup-fönster och scrollande displayer. Ett tag var de vanligaste tilläggen till en browser det som permanent stängde av Javascript! Nu bygger man hela system i detta en gång så hatade språk! Den fula ankungen har blivit en (skränig visserligen) svan!

språk

Ruby on Rails

Ruby är språket, och Rails är ramverket. Men de används så ofta i samma sammanhang att det är lika bra att de nämns ihop. RoR som det kallas, är tyvärr väldigt litet i Sverige pga Microsofts dominans, men RoR har influerat de flesta ramverken som finns idag, och i USA har RoR fortfaramnde en stark ställning. I mina ögon är Rails det mest kraftfulla ramverk du kan hitta och det verktyg som ger överlägset mest ”bang for the buck”!

språk

Python

Stort inom akademia, inte riktigt lika populärt utanför universiteten. Används främst inom matematiska/statistiska tillämpningar, och att det blivit favoritspråket #1 för machine learning och face recognition är ganska självklart. Ett stort antal kraftfulla ramverk som numpy, scipy, tensorflow, opencv mfl gör språket mycket kraftfullt.

område

Machine Learning

Det är inte bara Facebook och Google som insett hur användbart machine learning är. Numera kan man med en måttlig investering i hårdvara väldigt lätt bygga sina egna neurala nätverk och expertsystem. Jag tror personligen att ML kommer bli otroligt stort, och användas till saker som vi inte ens kan föreställa oss i dagsläget

område

Trading

Sen tidigt 80-tal har vi intresserat oss för trading avd finansiella instrument. Aktier, optioner, futures, räntederivat, intet är oss främmande. Vi har jobbat på börser (OM/NASDAQ), åt börser (CME, CBOT, ASX mfl mfl) och med att bygga trading- och informationssystem i över 40 års tid. Jag vågar påstå att inte många har vår erfarenhet. Teknisk analys, automatisk handel och komplicerade derivatmodeller är vår vardag.

område

Fina ord

Webservrar, CGI, thread-pools
Datamodellering, lagring, SQL, NoSQL.
HTTP/HTTPS, domänhantering.
Autentisering, säkerhet, tokens, lösenordshantering.
Websidor (HTML) vs API (Rest/Json/Soap/Xml).
CSS, Templates
DevOps: dev, test, deploy, övervakning, backup.
Nginx, cachning, skala/lastbalansera för prestanda.